Nasz nowy dąb... też taki będzie.

Poniżej podajemy zestawienie należności działkowców na dzień 03.12.2023 r.  Wszystkie sumy podane są z wpłatami dokonanymi przed 29 sierpnia 2023 r. oraz z aktualnym odczytem liczników. Lista wywieszona jest
Stan zużycia wody wg licznika głównego, na dzień 31.11.2023 r. wynosi – 28 211 m3, stan licznika głównego na dzień 31.10.2022 r.  – 20 562 m3, razem, w w/w
Zarząd ROD Pod Dębem informuje, iż zamknięcie dopływu wody nastąpi w dniu 19.11.2023 r.  Jeżeli nastąpią przymrozki, woda zostanie zamknięta wcześniej.
Zarząd ROD ,,Pod Dębem" informuje, iż od dnia 10.11.2023 r., bramy wjazdowe na działki będą zamknięte na czas zimy. Otwarcie bram przewidziane jest 31.03.2024 r. (w zależności od warunków

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR