Created with TR

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

ROD Pod Dębem

 

Na tablicach informacyjnych wywieszone są ostateczne zestawienia należności działkowców za 2022 r. (energia, woda, zaległe opłaty). Wszelkie nieuiszczone - do 07.11.2022 r. - należności są wliczone do tego zestawienia.
Zarząd ROD Pod Dębem informuje, iż zamknięcie dopływu wody nastąpi dnia 7.11.2022 r.
Stan zużycia wody wg licznika głównego, na dzień 31.10.2022 r. wynosi - 20 562 m3, stan zużycia od 31.10.2021 r. wynosi  - 13 256 m3 , razem, w w/w
Zarząd ROD ,,Pod DĘBEM" informuje, iż, z dniem 18.11.2021 r., bramy wjazdowe będą zamknięte na czas zimy. Otwarcie bram przewidziane jest 31.03.2023 r. (w zależności od warunków pogodowych). Dozwolony

Nasz nowy dąb... też taki będzie.