Created with TR

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

ROD Pod Dębem

 

Podwyżka cen prądu: dzięki wysiłkom PZD, przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy z 7 października 2022 r., określiła, iż 250 kWh na działkę będzie w cenie stawek za 2022 r.
Na tablicach informacyjnych wywieszone są ostateczne zestawienia należności działkowców za 2022 r. (energia, woda, zaległe opłaty). Wszelkie nieuiszczone - do 07.11.2022 r. - należności są wliczone do tego zestawienia.
Zarząd ROD Pod Dębem informuje, iż zamknięcie dopływu wody nastąpi dnia 7.11.2022 r.
Stan zużycia wody wg licznika głównego, na dzień 31.10.2022 r. wynosi - 20 562 m3, stan zużycia od 31.10.2021 r. wynosi  - 13 256 m3 , razem, w w/w

Nasz nowy dąb... też taki będzie.