Nasz nowy dąb... też taki będzie.

Z dniem 19.05.2023 r. podajemy zestawienie wierzytelności działkowców na 2023 r.  Wszystkie sumy podane są z wpłatami dokonanymi przed 15 maja 2023 r. oraz z aktualnym odczytem liczników wody
Zarząd ROD „Pod Dębem” informuje, iż dyżury członów Zarządu, dotyczące bieżących spraw ogrodu, są wyznaczone w 2, 3 i 4 czwartek miesiąca, w godzinach 17:00-18:00.
Zarząd ROD „Pod Dębem” informuje, iż sukcesywnie montowane są wodomierze z modułem odczytu radiowego. Niestety, około 25% studzienek nie spełnia warunków ujętych w uchwale Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Pod
W dniu 29 kwietnia 2023 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze ROD Pod Dębem. Zebranie podjęło niżej wymienione uchwały: 1. Uchwała nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR