Nasz nowy dąb... też taki będzie.

Poniżej podajemy należności działkowców na dzień 12.04.2024 r. Aktualizacja podana jest z zaległościami oraz z aktualną wartością odczytów liczników energii elektrycznej. Wszystkie sumy podane są z wpłatami dokonanymi przed
W związku z bardzo dużą ilością otwartych zaworów na działkach, otwarcie wody przełożono na dzień 28.03.2024 r. Prosimy o zamknięcie zaworów, przykręcenie wodomierzy oraz sprawdzenia stanu sieci na terenie
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze dla członków PZD odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godz. 11:30 na terenie ogrodów działkowych pod wiatą. Dokładne informacje o przebiegu zebrania przesłane
Zarząd ROD Pod Dębem informuje, iż sieć wodociągowa będzie podlegała sprawdzeniu (kolejno, alejkami) w dniu 24.03.2024 r., a napełnienie wodą całości nastąpi w dniu 25.03.2024 r.  Prosimy, najpóźniej do

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR