W dniu 21.03.2022 r. wysłano 21 zawiadomień o zaległościach w opłatach za działkę. Jest to pierwszy krok do odebrania działki przez dłużników.
Na zebraniu sprawozdawczym (30.04.2022 r.) przedstawimy wykaz tych działkowców oraz ich zadłużenie. Część z tych działkowców nie reaguje także na uwagi dotyczące porządku na działce.
 Nie możemy pozwolić sobie na kredytowanie  przez pozostałych działkowców użytkowania tych działek.

 

Zarząd

 

Dłużnicy - reakcja Zarządu

22 marca 2022

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR