Poniżej podajemy zamierzenia i wykonane prace Zarządu dotyczące "walki" z dzikami nawiedzającymi nasz ogród.

 

Wykonane prace:
- zakupiliśmy płyny do odstraszania dzików - skuteczne, ale po deszczu skuteczność zanika,
- na bieżąco usuwaliśmy dziury i podkopy wykonane przez dziki (zakup siatki i drutów),
- zatrudniliśmy myśliwych do odstrzału dzików na zewnątrz działek (na działkach jest zakaz używania broni),
- wystąpiliśmy do koła łowieckiego o rozwiązanie sprawy "odwiedzin" przez dziki naszych działek,
- wielokrotnie przypominaliśmy działkowcom o konieczności zamykania bram i bramek na działki po wejściu-wyjściu.

 

Zamierzenia:
1. Zaspawanie bramki od Pilichowa (notorycznie otwarta),
2. Założenie sprężyn dociągowych na pozostałych bramkach,
3. Wzmocnienie i wymiana części ogrodzenia zewnętrznego (350 m) od strony stacji ujęcia wody - jeden z wariantów zależnych od kosztów i czasu pracy, czyli :
  a. zakup tarcicy (desek), drutu do mocowania (deski przymocowane do dolnej części siatki), uzupełnienie ubytków siatki ogrodzeniowej (50 m) - czas założenia około 3 tygodni, najtańszy, preferowany,
  b. zakup siatki (min 4 mm), drutu naciągowego i naciągów - czas założenia około 6 tygodni
  c. zakup paneli siatkowych 2,5 m i kątowników do przyspawania paneli - czas założenia około 8 tygodni, najdroższy.
  
Do każdego z wariantów doliczyć należy czas potrzebny na wykarczowania zarośli przy płocie oraz czas oczekiwania na materiały (opóźnienia spowodowane koronawirusem, nie do oszacowania) a także koszt transportu i robocizny.

Wszystkie bramki w ogrodzeniu zewnętrznym będą (zgodnie z regulaminem ROD), podczas prac, usunięte.

 

Informacja - dziki

11 listopada 2020

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR