Zarząd ROD ,,Pod DĘBEM" informuje, iż zgodnie z zaleceniami Zarządu Głównego PZD, dotyczącymi polityki finansowej ogrodów w czasie epidemii koronawirusa, opłaty wynoszą:

 

Opłata ogrodowa – ryczałt - na rok 2020 - 350 zł

Opłata inwestycyjna nowych członków ogrodu - 2350 zł

Wpisowe dla nowych członków ogrodu - 200 zł

 

Wysokość opłat za prąd dla każdej z działek zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń i należy je doliczyć do opłaty ogrodowej.

 

Wszystkie opłaty należy dokonywać na konto:

96 8355 0009 0200 0808 2000 0001.

 

Wpłaty osobiste w kasie nie będą przyjmowane.

 

W związku z pandemią koronawirusa zebranie sprawozdawcze odbędzie się prawdopodobnie w sierpniu-wrześniu 2020 r (w zależności od poleceń władz). Bieżące informacje podawane będą na stronie internetowej ogrodu - rod-poddebem.pl.

 

 

 

KOMUNIKAT
dotyczący wysokości opłat ogrodowych

05 kwietnia 2020

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR