Na podstawie uchwały nr 15/2022 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Pod Dębem w Szczecinie, z dnia 30 kwietnia 2022 roku, Zarząd, w dniach 24-28.10.2022 r., przy okazji kontroli zużycia wody na działkach, rozpocznie montaż wodomierzy z modułem odczytu radiowego.


Wodomierze montowane będą sukcesywnie do kwietnia 2023 r.


Warunkiem koniecznym do montażu wodomierza jest prawidłowe wykonanie przez działkowca studzienki rewizyjnej (szczelna i sucha, z otworem na spuszczanie wody, zabezpieczona przed zasypywaniem ziemią); w przypadku nie wykonania tej studzienki nie będzie zamontowany wodomierz, a od kwietnia 2023 r. będzie naliczany ryczałt za wodę w wysokości 150 zł miesięcznie.

 

Kontrola studzienek wodociągowych

17 października 2022

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR