Zarząd ROD „Pod Dębem” informuje, iż sukcesywnie montowane są wodomierze z modułem odczytu radiowego.
Niestety, około 25% studzienek nie spełnia warunków ujętych w uchwale Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD Pod Dębem w Szczecinie nr 15/2022, z dnia 30 kwietnia 2022 roku.

 

Przypominamy!!!


Warunkiem koniecznym do montażu wodomierza jest prawidłowe wykonanie przez działkowca studzienki rewizyjnej (szczelna i sucha, z otworem na spuszczanie wody, zabezpieczona przed zasypywaniem ziemią); w przypadku nie wykonania tej studzienki nie będzie zamontowany wodomierz i będzie naliczany ryczałt za wodę w wysokości 150 zł miesięcznie od dnia pierwszej próby montażu. Ryczałt naliczany będzie niezależnie od tego, czy działkowiec posiada stary wodomierz, czy też nie posiada.


Po doprowadzeniu studzienki do stanu określonego powyżej, działkowiec zgłasza ten fakt do Zarządu i, w miarę możliwości i czasu zespołu montującego wodomierze, zostanie zamontowany na tej działce nowy wodomierz.


 Od tego czasu naliczanie wody przechodzi z ryczałtu na wskazania wodomierza.

 

Zarząd ROD
 

 

Montaż wodomierzy

06 maja 2023

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR