W dniu 10.11.2020 r., na tablicach ogłoszeń, ukazały się listy należności za 2020 r.

Na podaną należność składa się: opłata działkowa, opłata za śmieci, opłata za zużytą wodę, opłata za ubytki wody, składka PZD, opłata pocztowa,    opłata za zużytą energię elektryczną, opłata energetyczna, zaległości z lat poprzednich.

Wymienione składowe są zmienne i indywidualnie naliczane na działkę.

Należności należy wpłacać na konto: 96 8355 0009 0200 0808 2000 0001 do dnia 20.12.2020 r.
Telefon kontaktowy: 501 322 889

Należności 2020

11 listopada 2020

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR