Poniżej podajemy należności działkowców na dzień 12.04.2024 r. Aktualizacja podana jest z zaległościami oraz z aktualną wartością odczytów liczników energii elektrycznej.

Wszystkie sumy podane są z wpłatami dokonanymi przed 12 kwietnia 2024 r.

Wykaz należności wywieszony jest na tablicach ogłoszeniowych oraz - zgodnie z życzeniem Walnego Zebrania - podana na stronie internetowej.

 

Uwaga!  Działka z nieopłaconymi zaległościami, po 26.04.2024 r. będzie miała wyłączony prąd.

 

Link do zestawienia - "2024.04.12 Wykaz należności.pdf"

Należności na dzień 12.04.2024 r.

16 kwietnia 2024

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR