Na tablicach informacyjnych wywieszone są ostateczne zestawienia należności działkowców za 2022 r. (energia, woda, zaległe opłaty). Wszelkie nieuiszczone - do 07.11.2022 r. - należności są wliczone do tego zestawienia.

 

Opłaty należy uiścić do dnia 30.11.2022 r. na konto bankowe nr 96 8355 0009 0200 0808 2000 0001.

 

Należności za 2022 r.

07 listopada 2022

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR