Na tablicach informacyjnych wywieszone są zestawienia należności za energię elektryczną z odczytów z dnia 26.01.2023 r. Należność należy opłacić do dnia 20.02.2023 r.

W sumę podaną na wykazie wliczone są też zaległości z poprzednich okresów, także inne niż energia elektryczna.

 

Nie jest wliczona opłata za wodomierz (oddzielny przelew z tytułem: wodomierz działka nr ...). Wodomierze montowane będą w miesiącach marzec-kwiecień.

Warunkiem koniecznym do montażu wodomierza jest prawidłowe wykonanie przez działkowca studzienki rewizyjnej (szczelna i sucha, z otworem na spuszczanie wody, zabezpieczona przed zasypywaniem ziemią); w przypadku nie wykonania tej studzienki nie będzie zamontowany wodomierz, a od kwietnia 2023 r. będzie naliczany ryczałt za wodę w wysokości 150 zł miesięcznie.

 

Należności za energię elektryczną

01 lutego 2023

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR