Szanowni działkowcy, przypominamy, iż zgodnie z §42 ust. 1 Regulaminu ROD, każda działka musi być wyposażona w kompostownik.

W wyniku wizji lokalnej ogrodu stwierdzamy, że w/w przepis w wielu przypadkach nie jest respektowany. Wobec powyższego, należy wyposażyć działkę w wymagane kompostowniki. Ogólnodostępny kompostownik pod lasem jest zapełniony w 80% i w niedługim czasie zostanie zamknięty. Organizowanie przez Zarząd ewentualnego wywozu zgromadzonych resztek roślinnych i kompostu wiąże się z dużym obciążeniem finansowym.

Jednocześnie zakazuje się wyrzucania odpadów zielonych poza ogrodzenie zewnętrzne ogrodu. Ogród ponosi konsekwencje finansowe usunięcia takich odpadów. A koszty ponosi każdy działkowiec.

 

Obowiązek posiadania kompostownika

11 sierpnia 2019

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR