Zarząd "Rod Pod Dębem", Rada Okręgowa w Szczecinie i Rada Główna PZD, z okazji 35-lecia Ogrodu, przyznała wyróżniającym się działkowcom medale, nagrody, dyplomy oraz inne wyróżnienia.
Działkowcy, którzy nie odebrali w/w wyróżnień, proszeni są do odbioru w dniu 14 października 2018 r. w budynku Zarządu w godz.  12:00-15:00.
Lista wyróżnionych umieszczona jest na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Zarządu.

Odbiór nagród z okazji 35-lecia

30 maja 2016

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR