Zarząd ROD Pod Dębem informuje, iż w październiku będzie dokonana kontrola wskazań wodomierzy na działkach.
Terminy i miejsca kontroli zamieszczone są poniżej. Prosimy o osobiste stawiennictwo w niżej podanych terminach oraz udostępnienie studzienek (zdjęcie kłódek).

 

Sprawdzenie wodomierzy w godzinach 11:00-17:00


24 – alejka 1 i 2 od strony Szczecina Hebanowa i Grabowa,
25 – alejka 3 i 4 od strony Szczecina Fijołkowa i Eukaliptusowa,
26 – alejka 5 i 6 od strony Szczecina Dębowa i Cedrowa,
27 – alejka 7 i 8 od strony Szczecina Brzozowa i Akacjowa,
28 – zakończenie przeglądu, uzupełnienie danych.

 

Odczyt wodomierzy

17 października 2022

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR