Do dnia 31 października 2020 r. proszę dokonać odczytu liczników wody na działkach, a odczyt, w formie pisemnej, proszę dostarczyć do biura Zarządu (skrzynka pocztowa na drzwiach biura).

Odczyt powinien zawierać:

  • numer działki,
  • nazwisko i imię działkowca,
  • numer licznika,
  • wskazanie licznika.

 

            W przypadku nie podania wskazań licznika w w/w terminie, zostanie naliczony ryczałt.

Odczyt wskazań wodomierza

06 października 2020

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR