Do dnia 31 października 2021 r. proszę dokonać odczytu liczników wody na działkach, a odczyt, w formie pisemnej, proszę dostarczyć do biura Zarządu (skrzynka pocztowa na drzwiach biura).


Odczyt powinien zawierać:
-numer działki,
-nazwisko i imię działkowca,
-numer licznika,
-wskazanie licznika.

 

W przypadku nie podania wskazań licznika w w/w terminie, zostanie dokonany odczyt przez osobę upoważnioną przez Zarząd. Koszt takiego odczytu to 10 zł i zostanie doliczony do opłat za działkę.


Zarząd ROD

Odczyt wskazań wodomierza

07 października 2021

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR