W związku z dużym procentem niezapłaconych - w wymaganym terminie - należności działkowych przez działkowców, a zarazem koniecznością zapłacenia za faktury dotyczące energii elektrycznej, wody i śmieci, Zarząd podjął decyzję o wyłączeniu energii elektrycznej dłużnikom.
Ostateczny termin do zapłacenia należności wyznaczony został na 31.07.2022 r
Działkowcom, którzy uiszczą opłaty po 31.07.2022 r., za włączenie prądu naliczona zostanie opłata (za czynności manipulacyjne) w wysokości 20 zł.

Zarząd

Opłaty - dłużnicy 2022

20 lipca 2022

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR