Na tablicach informacyjnych wywieszone są należności na 2022 r. (wliczone też są tam wszelkie zaległości za lata ubiegłe). Należy je wpłacić na konto ogrodu 96 8355 0009 0200 0808 2000 0001 do dnia 15.06.2022 r.

 

Opłaty 2022

31 maja 2022

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR