Z dniem 15.08.2022 r. dokonano odczytu liczników energii elektrycznej z poszczególnych działek. Należności są ujęte na listach zobowiązań działkowców wywieszonych na tablicach ogłoszeniowych. Należy je uiścić do dnia 08.09.2022 r.

 

Doliczone też zostały należności nie uregulowane do 15.08.2022 r. Działkowcom, którzy nie opłacili dzierżawy działkowej zostanie po 20.08.2022 r. wyłączony prąd.

 

Opłaty 2022 - prąd

20 sierpnia 2022

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR