Podwyżka cen prądu: dzięki wysiłkom PZD, przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy z 7 października 2022 r., określiła, iż 250 kWh na działkę będzie w cenie stawek za 2022 r. Powyżej tej wartości, maksymalny poziom cen prądu będzie nie wyższy jak 693 zł za 1 MWh.

Nakłada to na Zarządy ROD znacznie więcej pracy przy określaniu zużycia prądu i właściwego naliczania należności. Zmienią się też czasookresy odczytu i opłat za prą. Prawdopodobnie będą to okresy dwumiesięczne.

Niewątpliwie, oszczędzanie prądu i wody musi być naszym priorytetem w następnych latach.

 

Prąd dla ROD

13 grudnia 2022

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR