Zarząd ROD Pod Dębem stwierdza, iż po kolejnej kontroli niektórzy działkowcy nadal ignorują prośby Zarządu dotyczące uporządkowania i usunięcia nasadzeń z alejek, będących częścią wspólną Ogrodu. Liczne nasadzenia rozrastają się na alejki, a bujna roślinność w niektórych przypadkach znacznie utrudnia komunikację.


Przypominamy, że drożność alejek jest ważna np. w przypadku wjazdu straży pożarnej, karetki pogotowia bądź samochodu asenizacyjnego. Dotyczy to także ruchu pojazdów dowożących towary do poszczególnych działek. Zdarzały się przypadki odmowy wjazdu w/w pojazdów z powodu wystających na alejki żywopłotów, zwisających gałęzi bądź rozrośniętych kęp kwiatowych.


Mamy nadzieję, że to będzie już nasze ostatnie wystąpienie w tej sprawie, a „oporni działkowcy” wreszcie dołączą do grona tych, dla których porządek na ogrodzie jest sprawa ważną.

 

Regulamin PZD §34:
 ust. 3 „Zarząd ROD zobowiązany jest zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych)”. 
ust. 4 „Zabrania się zwężania ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), zwłaszcza poprzez nieuprawnione sadzenie drzew, krzewów lub innych roślin.”
Regulamin PZD §34: ust. 1-3 Cięcie i prześwietlanie drzew przechodzących na teren ogólny ROD może przeprowadzić podmiot wyznaczony przez Zarząd na koszt działkowca.

 

 

Przegląd działek

17 października 2022

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR