Stan zużycia wody wg licznika głównego, na dzień 31.10.2022 r. wynosi - 20 562 m3,
stan zużycia od 31.10.2021 r. wynosi  - 13 256 m3 ,
razem, w w/w okresie, zużyto wody – 7 033 m3,
Cena za 1 m3 wynosi – 5,07 zł
Stan zużycia wody wg podliczników wynosi - 6 045 m3
Różnica pomiędzy podlicznikami a licznikiem głównym wynosi - 955 m3
Dodatkowy koszt wody, na jedną działkę, (napełnianie sieci, ubikacje, podlewanie na częściach wspólnych, ubytki), wynosi – 15,44 zł.


Ryczałt za wodę obliczany jest na podstawie średniego zużycia wody z lat poprzednich.

 

Rozliczenie zużycia wody za 2022 r.

07 listopada 2022

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR