Stan zużycia wody wg licznika głównego, na dzień 31.11.2023 r. wynosi – 28 211 m3,

stan licznika głównego na dzień 31.10.2022 r.  – 20 562 m3,

razem, w w/w okresie, zużyto wody – 7 649 m3.

Cena za 1 m3 wynosi – 5,10 zł.

Stan zużycia wody wg podliczników wynosi - 6 659 m3.

Różnica pomiędzy podlicznikami a licznikiem głównym wynosi - 990 m3.

Dodatkowy koszt wody, na jedną działkę, (napełnianie sieci, ubikacje, podlewanie na częściach wspólnych, ubytki), wynosi – 15,77 zł.

W dodatkowy koszt wody wliczono awarię na węźle sieci (alejka Konwaliowa i Brzozowa) polegającej na rozszczelnieniu złącza. 

 

Ryczałt za wodę obliczany jest na podstawie średniego zużycia wody z lat poprzednich.

 

Rozliczenie zużycia wody za 2023 r.

04 grudnia 2023

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR