W związku z bardzo dużą ilością otwartych zaworów na działkach, otwarcie wody przełożono na dzień 28.03.2024 r.

Prosimy o zamknięcie zaworów, przykręcenie wodomierzy oraz sprawdzenia stanu sieci na terenie działki.

Ekipa otwierająca zawory na alejkach nie będzie usuwała powyższych zaniedbań na działkach - odpowiada za to działkowiec.

Uaktualnienie - woda - otwarcie zaworu głównego

23 marca 2024

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR