Walne zebranie sprawozdawcze dla członków PZD w ROD Pod Dębem odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2022 r. o godz. 11:30 na terenie ogrodów działkowych pod wiatą.

Dokładne informacje o przebiegu zebrania przesłane zostaną pocztą bądź doręczone osobiście, a także przedstawione na tablicach informacyjnych.

Walne zebranie sprawozdawcze

22 marca 2022

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR