Z dniem 19.05.2023 r. podajemy zestawienie wierzytelności działkowców na 2023 r. 

Wszystkie sumy podane są z wpłatami dokonanymi przed 15 maja 2023 r. oraz z aktualnym odczytem liczników wody i energii elektrycznej. 

Lista wywieszona jest na tablicach ogłoszeniowych oraz - zgodnie z życzeniem Walnego Zebrania - podana na stronie internetowej (poniżej)

 

Energia elektryczna jest obecnie bardzo droga, co widać na liście.

 

Link do zestawienia - "Lista wierzytelności na 2023 r."

 

Wierzytelności 2023 r.

19 maja 2023

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR