Zarząd ROD "Pod Dębem" informuje, iż sieć wodociągowa zostanie napełniona wodą w dniu 01.04.2023 r. Jeżeli warunki pogodowe będą niesprzyjające (temperatura minusowa), to napełnienie wodą odbędzie się w dniu 02.04.2023 r.

 

Prosimy, najpóźniej do godz. 10:00 w dniu 01.04.2023 r, o sprawdzenie zamknięcia zaworów i kranów, a także stanu technicznego sieci wodnej na działce. Stwierdzony wyciek podczas otwierania zaworu głównego na alejce – z powodu niedopełnienia powyższych wskazań – obciąży finansowo działkowca.

 

Przypominamy!!!
Wodomierze z modułem odczytu radiowego montowane będą sukcesywnie od kwietnia 2023 r..
Warunkiem koniecznym do montażu wodomierza jest prawidłowe wykonanie przez działkowca studzienki rewizyjnej (szczelna i sucha, z otworem na spuszczanie wody, zabezpieczona przed zasypywaniem ziemią); w przypadku nie wykonania tej studzienki nie będzie zamontowany wodomierz i będzie naliczany ryczałt za wodę w wysokości 150 zł miesięcznie.

 

Woda - otwarcie głównego zaworu

20 marca 2023

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR