Zarząd ROD ,,Pod DĘBEM" informuje, iż zgodnie z zaleceniami Zarządu Głównego PZD, dotyczącymi polityki finansowej ogrodów w czasie pandemii koronawirusa, opłaty wynoszą:

 -opłata ogrodowa na rok 2021 - zgodnie z "Zestawieniem opłat na rok 2021"
 -opłata inwestycyjna nowych członków ogrodu - 2000 zł
Wpisowe dla nowych członków ogrodu - 200 zł

 

Wysokość opłat za działkę (w tym prąd) zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń pod nazwą "Zestawienie opłat na rok 2021".


W skład opłaty ogrodowej wchodzi:
opłata działkowa oprowadzana do PZD, opłata za m2, opłata za śmieci, składka PZD (dla członków), opłata za energię elektryczną, opłata energetyczna, opłata za wodę, opłata wodna, zaległości z lat poprzednich.

 

Wszystkie opłaty należy dokonywać do dnia 30 czerwca 2021 r. na konto:

96 8355 0009 0200 0808 2000 0001

 

Wpłaty osobiste w kasie nie będą przyjmowane.

 

W związku z pandemią koronawirusa zebranie sprawozdawcze planowane jest na 19 czerwca 2021 r godz. 11:30 (w zależności od poleceń władz termin zebrania może ulec przesunięciu). Bieżące informacje podawane będą na stronie internetowej ogrodu - rod-poddebem.pl

 

Zarząd ROD

 

Wysokość opłat ogrodowych na 2021 r.

21 maja 2021

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR