Od początku roku nasze działki wydały prawie 23 000 zł (aktualizacja - 31 000 zł na dziań 06.09.2020 r.) na wywóz śmieci i gabarytów. Jest to skokowy, trzykrotny przyrost kosztów związany z notorycznym łamaniem regulaminu dotyczącym zakazu wyrzucania frakcji zielonych z ogrodu (trawa, chwasty, gałęzie), a także brakiem segregacji śmieci, co skutkuje błyskawicznym wzrostem śmieci przy pojemniku na śmieci. Bardzo dużym problemem jest też wywóz tzw. gabarytów. Nie znajduje on odzwierciedlenia w normalnym użytkowaniu działki. Częste jest też znoszenie pod śmietnik odpadów szkodliwych (lodówki, telewizory, radia, silników, papy, plastików szkodliwych i innych), które należy wywozić do ekoportów – najbliższe na ul Arkońskiej i na ul. Taczaka, z za wywóz których płaci ogród.


W związku z powyższym Zarząd ROD ,,Pod DĘBEM" informuje, iż od dnia dzisiejszego działkowcy są zobowiązani usuwać gabaryty na własny koszt, bez obciążania pozostałych działkowców kosztami ich wywożenia. Należy zamawiać kontenery bądź worki do wywozu śmieci w firmach uprawnionych do ich utylizacji (pamiętając o dopuszczalnej masie całkowitej samochodu ze śmieciami do 5 ton).


SEGREGACJA
Do śmieci komunalnych – w celu ich segregacji – powstały przy śmietniku boksy na złom, makulaturę, plastiki i inne.
Każda osoba nie stosująca się do powyższych ustaleń będzie miała wyciągane konsekwencje zgodne z regulaminem ogrodu, włącznie z odebraniem prawa do użytkowania działki. Będzie także zgłaszana do Straży Miejskiej jako osoba zanieczyszczająca teren działek.


Zarząd ROD
 

 

Wywożenie gabarytów i śmieci

09 lipca 2020

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR