W dniu 13.08.2020 r. dokonano podsumowania wpłat ogrodowych oraz za energię elektryczną. Wykazy działek, na których występują zaległości w w/w dziedzinach, są wywieszone na tablicach informacyjnych na terenie działek.

Część działkowców z największymi zaległościami podlega obecnie procedurze odbioru działek.

Opłaty za energię elektryczną należy wnieść do dnia  30.08.2020 r. pod rygorem wyłączenia prądu na działce.

 

Pamiętaj! Opłaty do Enei za prąd pochodzą z naszych wpłat!

 

Zaległości w opłatach ogrodowych

13 sierpnia 2020

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR