W dniu 04.02.2021 r. dokonano podsumowania zużycia energii elektrycznej na działkach oraz opłat za użytkowanie działek. Wykazy działek, na których występują zaległości w w/w dziedzinach, są wywieszone na tablicach informacyjnych na terenie działek.

Opłaty należy wnieść do dnia  28.02.2021 r. pod rygorem wyłączenia prądu na działce. W przypadku działkowców, którzy nie uregulują zaległości, zostaną podjęte kroki zgodnie z Regulaminem ROD.

Część działkowców z największymi zaległościami podlega obecnie procedurze odbioru działek.

Opłaty TYLKO poprzez rachunek bankowy ROD Pod Dębem!

 

96 8355 0009 0200 0808 2000 0001

 

PamiętajOpłaty do Enei za prąd pochodzą z naszych wpłat!

 

Zaległości w opłatach ogrodowych

09 lutego 2021

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR