W dniu 20.04.2024 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym podjęto uchwały dotyczące ocen ustępującego zarządu i jego działań w mijającej kadencji - pozytywne.
Dokonano wyboru nowego zarządu, w tym prezesa ROD oraz nowej komisji rewizyjnej.
Podjęto też uchwały dotyczące zamierzeń na nowy rok  i opłat za użytkowanie działek, a także uchwałę dotyczącą zadania inwestycyjnego.


Podjęto też uchwałę dotyczącą działkowców, którzy nie uiszczają w terminie opłat za działkę - czynności dyscyplinujące i prowadzące do odebrania prawa do działki.


Na pierwszym spotkaniu zarządu ustalono skład funkcyjnych zarządu oraz plan działania na najbliższe miesiące.


Skład nowego zarządu i komisji rewizyjnej oraz wykaz uchwał umieszczony zostanie na tablicach informacyjnych ROD.

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

22 kwietnia 2024

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR