Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze dla członków PZD odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godz. 11:30 na terenie ogrodów działkowych pod wiatą.

Dokładne informacje o przebiegu zebrania przesłane zostaną pocztą bądź doręczone osobiście. Będą także przedstawione na tablicach informacyjnych ogrodu oraz na stronie internetowej (patrz załączniki).

- 2024 Informacja o zebraniu

- 2024 Regulamin walnego zebrania

 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

22 marca 2024

 

ROD Pod Dębem

biuro@rod-poddebem.pl

tel. 607152354

Created with TR